Plesk TTL Önbellek Aktif Etme

Plesk üzerinden gzip etkinleştirmek için yapacağımız işlemler sırasıyla şöyledir.

ayarlarına giriyoruz.

alt tarafta vereceğim kodu Ek nginx direktifleri alanına yapıştırıp uygula diyoruz.
location ~* (\.js|\.jpg|\.jpeg|\.gif|\.png|\.css|\.tgz|\.gz|\.rar|\.bz2|\.doc|\.pdf|\.ppt|\.tar|\.wav|\.bmp|\.rtf|\.swf|\.ico|\.flv|\.txt|\.woff|\.woff2|\.svg)$ {
	etag on;
	if_modified_since exact;
	add_header Pragma "public";
	add_header Cache-Control "max-age=31536000, public";
}
İşlem tamamlanmıştır artık alan adınızda ttl önbelleği aktif hale gelmiş durumdadır.Buraya tıklayarak sitenizin hızını ölçebilirsiniz.
Yükleniyor...